STABILIREA ONORARIILOR

Odata cu negocierea contractului de asistenta juridica, al carui model, prevazut prin Anexa IX a Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, il gasiti aici, se stabileste, de principiu, si onorariul datorat pentru prestatiile juridice convenite intre parti, calculat pe baza estimarii timpului de lucru afectat si tinand cont de informatiile furnizate de client.

De regula, prestarea serviciilor juridice contra unui onorariu se face in urmatoarele  modalitati:

  • Onorariul fix, stabilit de comun acord si achitat integral la semnarea contractului, atunci cand acesta priveste o lucrare specifica;
  • Onorariu orar, respectiv pe ora folosita in favoarea clientului;
  • Onorariu tip abonament lunar, accesibil, de regula, companiilor pentru asigurarea unei asistente juridice permanente, de tip advisor;
  • Onorarii particulare (de succes) practicate atunci cand se agreeaza obtinerea unui anume rezultat intr-o anumita perioada de timp, partile fiind obligate insa sa convina asupra unui onorariu care sa indeplineasca conditia proportionalitatii in raport de natura si complexitatea cauzei.

In cauzele penale complexe si/sau in caile de atac in care clientul nu a fost reprezentat de Cabinetul nostru, stabilirea si plata onorariilor se face numai dupa consultarea dosarelor respective; in acest caz se fixeaza si se achita un onorariu provizoriu pentru studierea dosarului, a carui valoare va fi inglobata in valoarea onorariului convenit ulterior pentru cauza respectiva.

In raport de necesitatile clientilor, prin negociere cu acestia, exista si posibilitatea combinarii tipurilor de onorarii de mai sus, cu conditia stabilirii lor certe la incheierea contractului.

EFECTUAREA PLATILOR

In mod obisnuit, pentru persoanele fizice, plata onorariilor se face in numerar la casieria Cabinetului, in limita plafoanelor de numerar prevazute de lege, odata cu semnarea contractelor de asistenta juridica si pentru care se elibereaza chitante fiscale. Uneori se accepta anumite esalonari in plata onorariilor care insa nu pot depasi 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului dintre parti.

Companiile transnationale, restul societatilor comerciale, asociatiile, fundatiile si orice alte asemenea entitati persoane juridice vor face intotdeauna platile prin virament (ordine de plata), pe baza facturilor fiscale emise de Cabinet.

Nu sunt acceptate platile prin card bancar, bonuri de masa, cecuri sau bilete la ordin.