DREPT PENAL SI EXECUTIONAL PENAL

 • redactarea plângerilor penale si/sau a denunturilor in toate cauzele privind comiterea de infractiuni, indiferent de natura acestora;
 • acordarea de consultații juridice în probleme de drept penal si/sau drept penal al afacerilor;
 • reprezentarea în fața organelor judiciare de anchetă: politie, parchete si/sau instanțe de judecată de toate gradele;
 • asistenţa juridică şi reprezentarea părţilor vătămate şi a părţilor civile în cadrul proceselor penale de orice natura, la toate gradele de jurisdictie;
 • asistenţă juridică în faza de executarea pedepselor.

DREPT MARITIM ȘI FLUVIAL

Asistentă juridică privind redactarea si incheierea contractelor de transport maritim, vanzări si/sau constructii si/sau reparatii de nave, precum si reprezentare in litigiile care deriva din acestea;
Asistentă juridică si reprezentare in toate cazurile ce privesc proceduri relative la:

 • sechestrul (arestul) navelor, privilegii si ipoteci maritime;
 • dreptul de retentie asupra navei si/sau asupra marfii;
 • accidente maritime si/sau fluviale,

Precum si in toate litigiile interne si/sau internationale legate de acestea.

DREPT CONTRAVENTIONAL

Asistentă juridică in toate fazele procesuale relativă la obtinerea daunelor materiale si/sau morale datorate victimelor accidentelor rutiere, precum și rudelor persoanelor care au decedat în aceste accidente, inclusiv asistarea lor in negocierile purtate cu asigurătorii privind plata amiabilă sau litigioasă a daunelor.

DREPTUL MUNCII

 • asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile de muncă pentru angajati, angajatori sau sindicate;
 • consultanţă juridică şi asistenţă în soluționarea amiabila a neînțelegerilor dintre angajați și angajatori si/sau sindicate, referitoare la pretențiile pecuniare si/sau de orice natura ale acestora;
 • consultanţă juridică privind redactarea petitiilor, a contestatiilor impotriva deciziilor de sanctionare ori modificare a contractelor individuale de muncă.

DREPT CIVIL SI DREPT COMERCIAL

Asistență și reprezentare juridică in procese civile si/sau comerciale privind:

 • achiziții şi revendicări imobiliare;
 • succesiuni şi/sau evacuări;
 • recuperări de creanțe de orice fel;
 • anularea clauzelor abuzive din contractele bancare;
 • redactarea si/sau modificarea actelor constitutive ori a statutelor societăților comerciale si/sau a asociațiilor și fundațiilor;
 • dizolvarea, fuziunea, reorganizarea si/sau falimentul firmelor;
 • cazuri de malpraxis medical;
 • reprezentarea cetatenilor romani si straini in fata organismelor europene de jurisdictie precum C.E.D.O. si/sau C.J.U.E.;
 • diverse servicii de consultantă acordate cetățenilor străini (dobândirea și/sau redobândirea cetățeniei române, prelungirea dreptului de ședere si/sau stabilirea domiciliului în România si alte asemenea).

Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa notarilor publici, a executorilor judecatoresti, a cabinetelor de insolventa, precum si la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
Asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală si industrială.
Consultanţă juridica in redactarea tuturor actelor juridice, inclusiv a contractelor precum si în negocierile privind încheierea acestora.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 • asistentă juridică si reprezentare în litigiile de natură administrativă;
 • suspendarea si/sau anularea executarii actului administrativ;
 • actiuni privind obtinerea informatiilor de interes public;
 • actiuni referitoare la obtinerea daunelor cauzate prin emiterea actelor administrative ilegale;